O nama

Udruga “Sjena” registrirana je u lipnju 2013.godine. Do sada smo djelovali na raznim područjima kako bi bili podrška obiteljima djece s teškoćama u razvoju/osoba s invaliditetom. Sukladno tome, osigurali smo roditeljima sudjelovanje na PECS edukaciji, potencirali premještanje određenog broja djece koja se školuju u CZOO Goljak-Rudeš u adekvatnije prostore. U ime roditelja koji su članovi naše Udruge, a i ostalih koji su imali primjedbi, upozoravali smo institucije u slučajevima kada se postavila sumnja na povredu nekih od prava djece s teškoćama/osoba s invaliditetom i njihovih obitelji.

Udruga “Sjena” je sudjelovala na okruglom stolu prilikom 1.konferencije radnih terapeuta s međunarodnim sudjelovanjem.

Također, Udruga usko surađuje sa Hrvatskom udrugom radnih terapeuta u smislu izrade i provedbe projekata kojima je cilj podizanje kvalitete života osoba s invaliditetom/djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji. Sudjelovali smo raznim televizijskim emisijama, naše članke objavljivali su i tiskani mediji te portali.

Udruga Sjena je izabrana u radnu skupinu za izradu novoga Zakona o socijalnoj skrbi od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

 

Ciljevi Udruge su okupljanje i organiziranje obitelji djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i drugih osoba koje mogu i žele pridonijeti podizanju kvalitete života, medicinske socijalne zaštite djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji. Udruga obitelji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom “SJENA” djeluje na području Republike Hrvatske,a u svrhu ostvarivanja ciljeva sljedećeg sadržaja:

 

– uspostavljanje i održavanje suradnje s obiteljima djece s teškoćama u razvoju osobama s invaliditetom,stručnim osobama,institucijama i udrugama u zemlji i inozemstvu

 

– informiranje članstva i javnosti o problemima djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

– poticanje edukacije i stručnog usavršavanja osoba koje rade s djecom s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom

Udruga nastoji ostvariti svoje ciljeve kroz praćenje i predlaganje izmjena zakonskih i drugih propisa u korist osoba s invaliditetom, pružanje pomoći u ostvarivanju njihovih prava, organiziranje stručnih skupova, savjetovanja, seminara i sl., izdavačku djelatnost, te organiziranje humanitarnih akcija.

 

-Za zastupanje Udruge obitelji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom “SJENA” ovlaštene su:

 

SABINA LONČAR- predsjednica

KRISTINA MIKOVIĆ- dopredsjednica

MARINA PRIMORAC- tajnica

SUZANA REŠETAR – odnosi s javnošću