Dan: 2. siječnja 2020.

Znanstveni radZnanstveni rad

Udruga Sjena je u suradnji sa Lana Lučić, mag. psych.  objavila znanstveni rad na temu “Parents of Children with Developmental Difficulties: Employment Status and Health